Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 286/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2017-10-19

II Ca 413/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 7 września 2015

Data publikacji: 19 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, powództwo opozycyjne, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, zdarzenie, wygaśnięcie zobowiązania, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, zarzut spełnienia świadczenia, powództwo opozycyjne, orzeczenie sądowe, powództwo o pozbawienie, klauzula wykonalności, zastępca komornika, postępowanie o pozbawienie, pozbawienie wykonalności, egzekucja, wydanie klauzuli wykonalności, możliwość kwestionowania, powstanie, zdarzenie, środek zaskarżenia, wygaśnięcie zobowiązania, dłużnik, zamknięcie rozprawy
Zobacz»

X P 714/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, dłużnik, wykonawcza wykonalność, sąd polubowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, wyrok sądu rejonowy, dłużnik, krzyk, wykonawcza wykonalność, egzekucja, śródmieście, komornik sądowy przy sądzie, obrona formalna, błąd w ocenie stanu, powództwo, całkowita spłata należności, postanowienie sądu o nadaniu, sąd polubowny, obrona merytoryczna, skarga na czynność komornika, ocena stanu prawnego
Zobacz»

II Ca 770/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 4 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, wykonawcza wykonalność, dłużnik, egzekwowanie świadczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, świdnik, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, opatrzona klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, dłużnik, klauzula wykonalności postanowienia, merytoryczna obrona przed egzekucją, podstawa do pozbawienia wykonalności, wyrok sądu rejonowy, pierwsza instancja, powództwo, egzekwowanie świadczenia, koszt postępowania apelacyjnego, droga zażalenia, postanowienie w przedmiocie, koszt postępowania klauzulowego, spełnienie świadczenia przez dłużnika
Zobacz»

II Ca 1034/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2017

Data publikacji: 26 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, dłużnik, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, dłużnik, powództwo przeciwegzekucyjne, ponowne merytoryczne rozpoznanie, cech orzeczenia, próba wzruszenia, droga powództwa, pozbawienie wykonalności, wykonalność prawomocnego orzeczenia, zbadanie materiału dowodowego, niewielki okres, wystąpienie do ubezpieczyciela, klauzula wykonalności przeciwko powódce, roszczenie i rozstrzygnięcie, uchylenie skarżonego orzeczenia, zainicjowane postępowanie, uzyskanie wyjaśnień
Zobacz»

II Ca 1108/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, zdarzenie, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, zespół powypadkowy, zakończenie postępowania egzekucyjnego, wyrok sądu apelacyjny, powództwo przeciwegzekucyjne, komornik sądowy przy sądzie, zdarzenie, tytuł egzekucyjny, jedyne zdarzenie, sprawa egzekucyjna, charakter strony, prezentacja stanowiska, powództwo egzekucyjne, wykonalne orzeczenie sądowe, ponowna ocena merytoryczna, apelacja powodów, natychmiast wykonalne orzeczenie
Zobacz»

II Ca 892/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 listopada 2015

Data publikacji: 4 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, niemożność egzekwowania, egzekwowanie świadczenia, zdarzenie, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, pieniążek, trudna sytuacja, tytuł egzekucyjny, małoletni, pozbawienie wykonalności, podstawy trwałej, wyrok sądu rejonowy, zachowek, niemożność egzekwowania, trwałe pozbawienie, egzekwowanie świadczenia, pismo komornika sądowego, ochrona praw lokatorów, dowód z pisma, zdarzenie, skuteczna podstawa, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, dłużnik
Zobacz»

I C 859/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 14 lutego 2017

Data publikacji: 14 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, świadome powzięcie decyzji, pełnomocnik ustanowiony z urzędu, data zawierania umów, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, opiekun, pozbawienie wykonalności, wniosek o wszczęcie, moc rozporządzenia ministra, oddalenie powództwa i orzeczenie, komornik, postępowanie egzekucyjne, wykonalne orzeczenie sądowe, dzień zawarcia umowy, natychmiast wykonalne orzeczenie, zdarzenie materialnoprawne, treść orzeczenia sądowego
Zobacz»

I C 194/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 13 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, wygaśnięcie zobowiązania, wykonawcza wykonalność, dłużnik, zdarzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, nakaz zapłaty, wygaśnięcie zobowiązania, bierna legitymacja procesowa, wydział gospodarczy, wykonawcza wykonalność, opatrzona klauzula wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, status wierzycieli, pozwany, egzekucja, postępowanie upominawcze, sygnatura, dłużnik, potrącenie, postępowanie egzekucyjne w sprawie, sprzedaż wierzytelności, zdarzenie
Zobacz»

I C 991/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 grudnia 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, zdarzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, powaga rzeczy osądzonej, klauzula wykonalności, ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy, nakaz zapłaty, wyrok zaoczny, zdarzenie, droga powództwa, próba wyeliminowania, salon sieci, sprzeciw do sądu, żądanie pozwu w sprawie, postanowienie w przedmiocie dowodów, korzyść majątkowa poprzez wprowadzenie, pracownik salonu, skuteczność żądania, zasadność żądania
Zobacz»

III Ca 561/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 czerwca 2015

Data publikacji: 22 października 2015

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, zdarzenie, sprawa o pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, lokal, klauzula wykonalności, sprawa o eksmisję, niemożność stawienia, stosunek najmu, wniosek o odroczenie rozprawy, wydanie wyroku eksmisyjnego, gmina, wypowiedzenie umowy najmu, wyrok zaoczny, zdarzenie, uznanie zasadności powództwa, sprawa o pozbawienie wykonalności, rozprawa z powodu, zaświadczenie wystawione przez lekarza, porozumienie pomiędzy stronami, istnienie i treść
Zobacz»

I C 813/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2015

Data publikacji: 17 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, powództwo opozycyjne, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, dłużnik, zdarzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, powództwo opozycyjne, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, dłużnik, orzeczenie sądowe, zdarzenie, zamknięcie rozprawy, sprawa wyroku sądu, klauzula wykonalności wyroku, zarzut spełnienia świadczenia, nadanie klauzul wykonalności, ogólna przesłanka, postaci pisma, przedmiot rozpoznania w sprawie, użytkownik usługi, pierwotna sprawa, pełne oznaczenie
Zobacz»

I C 756/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 16 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność, przedawnienie, powództwo opozycyjne, dłużnik, zdarzenie, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, nakaz zapłaty, zwrot rzeczy, wydanie klauzuli wykonalności, orzeczenie sądowe, zarzut spełnienia świadczenia, wykonawcza wykonalność, przedawnienie, powództwo opozycyjne, dłużnik, potrącenie, powaga rzeczy osądzonej, zdarzenie, pozbawienie wykonalności, lokal, postanowienie o nadanie klauzuli, roczny termin, podważenie treści
Zobacz»

X GC 1219/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, dłużnik, pozbawienie wykonalności, powództwo opozycyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, dłużnik, ugoda, postępowanie egzekucyjne, nadanie klauzul wykonalności, pozbawienie wykonalności, powództwo opozycyjne, nakaz zapłaty, stosunek do powódki, wydział gospodarczy, powództwo o pozbawienie wykonalności, śródmieście w łodzi, postanowienie o nadanie, wszczęcie egzekucji, przedmiot rozpoznania w sprawie, obrona merytoryczna, tysiąc złoty
Zobacz»

II Ca 110/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 19 września 2013

Data publikacji: 9 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, powództwo opozycyjne, dłużnik, wygaśnięcie zobowiązania, wykonawcza wykonalność, zdarzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, bydgoszcz w dniach, klauzula wykonalności, powództwo o pozbawienie wykonalności, możliwość wniesienia apelacji, powództwo opozycyjne, środek obrony dłużnika, wyrok zaoczny, dłużnik, wygaśnięcie zobowiązania, wykonawcza wykonalność, zasadność i wymagalność obowiązku, podstawa powództwa, zdarzenie, ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy, nadzwyczajny środek zaskarżenia, sprzeciw powodów, zarzut spełnienia świadczenia
Zobacz»

II Ca 432/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 23 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, powództwo opozycyjne, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, zachód, nakaz zapłaty, postępowanie prowadzone przez sąd, kontrola prawidłowości orzeczenia, pozbawienie wykonalności, powództwo opozycyjne, orzeczenie sądowe, egzekucja, dłużnik, pozwana spółdzielcza kasa, powaga rzeczy osądzonej, nadanie klauzuli, ograniczenie wykonalności, udzielony radca prawny, pomoc prawna
Zobacz»

X GC 634/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 listopada 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, dłużnik, przedawnienie, tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność, powództwo opozycyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, egzekucja, klauzula wykonalności, dłużnik, przedawnienie, tytuł egzekucyjny, wierzyciel skarbu państwa, wykonawcza wykonalność, nieruchomość, minister infrastruktury, powództwo opozycyjne, powództwo o pozbawienie, postępowanie egzekucyjne, nadanie klauzul wykonalności, gospodarka przestrzenna i budownictwo, minister gospodarki przestrzennej, pozbawienie wykonalności, sporny wyrok, podstawa powództwa, hipoteka
Zobacz»

IV Ca 42/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 22 lutego 2013

Data publikacji: 9 marca 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność, wygaśnięcie zobowiązania, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność, wygaśnięcie zobowiązania, prawomocny nakaz zapłaty, pozbawienie wykonalności, zapłata w postępowaniu nakazowym, powaga rzeczy osądzonej, powództwo przeciwegzekucyjne, rosnące odsetki, klauzula wykonalności, nakaz zapłaty w postępowaniu, proces prowadzony przez sąd, liczba ton, dostawa węgla, dłużnik możności, wykonalne orzeczenie sądowe, wywiedziona apelacja, rozstrzygnięcie sądu rejonowego, oszustwo
Zobacz»

III C 643/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 listopada 2016

Data publikacji: 23 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, dłużnik, wygaśnięcie zobowiązania, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, dłużnik, wygaśnięcie zobowiązania, wykonawcza wykonalność, powództwo o pozbawienie, pozbawienie wykonalności, nieruchomość z dniem, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, egzekucja z nieruchomości, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, pełnomocnik dłużnika, zbycie wierzytelności, komornik sądowy, klauzula wykonalności, licytacja nieruchomości, warszawa, księga, kodeks postępowania cywilnego
Zobacz»

VI GC 580/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 21 listopada 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, powództwo opozycyjne, wykonawcza wykonalność, dłużnik, zdarzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, powództwo opozycyjne, wykonawcza wykonalność, powództwo o pozbawienie wykonalności, dłużnik, postępowanie egzekucyjne, zamknięcie rozprawy, zdarzenie, egzekucja, zarzut spełnienia świadczenia, postanowienie o nadanie klauzuli, przedmiot rozpoznania w sprawie, pismo od komornika, komornik sądowy, adres, wartość przedmiotu sporu
Zobacz»

I C 1070/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 25 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, powództwo opozycyjne, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, wykonawcza wykonalność, dłużnik, zdarzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, warszawa, orzeczenie sądowe, powództwo opozycyjne, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, wykonawcza wykonalność, powództwo przeciwegzekucyjne, akt komorniczy, prawomocny nakaz zapłaty, postępowanie nakazowe z weksla, referendarz sądowy, dłużnik, zawisłość sporu, zdarzenie, prawomocne orzeczenie, wydanie klauzuli wykonalności, prawomocne rozstrzygnięcie sądu, prawomocność materialna
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jakub Głowiński
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Szabelski,  Krystyna Golinowska
Data wytworzenia informacji: