Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 329/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2015-09-10

I ACa 611/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa pożyczki, umowa ugody, pozwany, spłata pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, umowa ugody, wyrok karny, pozwany, spłata pożyczki, członka kasy, strona powodowa, kredyt, powodowa spółka, fikcyjny dowód, zarządca komisaryczny, zawarcie umowy pożyczki, pozorność, udział i wkład, nakaz zapłaty, prezes zarządów, spłata zaciągniętej pożyczki, postępowanie nakazowe, nowa umowa, środek pieniężny
Zobacz»

II Ca 894/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 17 grudnia 2015

Data publikacji: 18 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa pożyczki, ugoda, pozwany, dług, zawarcie, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, uznanie długu, ugoda, ilość pieniędzy, pozwany, podstawowy stosunek prawny, dług, stosunek prawny łączący strony, gatunek, faktyczne rozstanie, rozstanie stron, zawarcie, małżeństwo, wspólne rozliczenie, zawarcie umowy pożyczki, prezent, zobowiązanie, wniosek dowodowy, wzajemne rozliczenie, dowód zgłoszony przez strony
Zobacz»

I C 1701/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2016

Data publikacji: 19 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, odsetka, umowa ugody, zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, sprostowanie nakazu zapłaty, pisemna umowa pożyczki, pozwany, kwota pożyczki, odsetka od udzielonych pożyczek, przelew, odsetka, zawarcie pisemnej umowy, poznanie, umowa ugody, termin zwrotu pożyczki, zawarcie, żądanie odsetkowe, ilość pieniędzy, gotówka, cała należność, omyłka, określenie terminu zwrotu, żądanie powódki
Zobacz»

I ACa 856/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, rata, umowa ugody, oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pozwany, rata, faktura, inwestycja, biznesplan, umowa o roboty budowlane, pisma przygotowawcze, materiał procesowy, umowa ugody, projekt, pozorność, zarzut potrącenia, kwota pożyczki, oświadczenie woli, wierzytelność, pożyczkobiorca, pokój gościnny, dofinansowanie unijne, zapłata
Zobacz»

III Ca 53/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2018

Data publikacji: 31 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, ugoda, zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, praca elektryczna, pozwany, ugoda, zawarcie umowy pożyczki, zawarcie, wydanie przedmiotu pożyczki, przypadkowe spotkanie, pozwana gotówka, słowo powoda, pożyczkodawca, baza prawna, firma windykacyjna, strony dojść, wręczanie, potwierdzenie umowy pożyczki, ilość pieniędzy, śródmieście w łodzi, fakt i dowód, osoba niewypłacalna
Zobacz»

II Ca 1948/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 1 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

pozwany, zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny, zawarta umowa pożyczki, dług, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki z dniem, pozwany, zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny, strona umowy pożyczki, śródmieście w krakowie, koszt sądowy w połowie, pożyczka kwot, kolejna umowa pożyczki, oświadczenie o uznaniu długu, forma pisemna, termin zwrotu pożyczki, zawarta umowa pożyczki, mąż, wpłata na konto, dług, maj, zeznanie powódki, zobowiązanie, zawarcie umowy pożyczki, zwolnienie od kosztów sądowych
Zobacz»

I ACa 880/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 9 maja 2017

Data publikacji: 18 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, rata, umowa pożyczki, przedawnienie, spłata pożyczki, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • pożyczkodawca, ugoda, pozwany, rata, pożyczkobiorca, umowa pożyczki, przedmiotowa pożyczka, wierzytelność, poręczyciel, przedawnienie, podstawa do wypowiedzenia umowy, zestawienie operacji na rachunku, spłata pożyczki, rata pożyczki, odsetka karna, należność, natychmiastowa wymagalność, operacja na rachunku bankowym, odsetka, wezwanie do zapłaty
Zobacz»

I ACa 781/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 18 listopada 2013

Data publikacji: 17 października 2014

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa pożyczki, ugoda, pozwany, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, dłużnik solidarny, odnowienie, ugoda, pozwany, pożyczona kwota, nowy sącz, pożyczkobiorca, umorzenie zobowiązania, ugoda sądowa, zwrot pożyczki, zobowiązanie, umowa pożyczki z dniem, zadatek, kwota pożyczki, nowe zobowiązanie, autentyczność podpisów, koszt kuratora, częściowe zwolnienie z długu, dokument umowy
Zobacz»

II Ca 731/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 października 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa pożyczki, ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, ugoda, ramach sporów, ustna umowa pożyczki, strona umowy pożyczki, ilość pieniędzy, rodzaj stosunku, ustawa w polsce, pewne rozliczenie, gatunek, podstawa faktyczna żądania, rozstrzygnięcie kwestii ważności, prowadzenie wspólnych interesów, deklaracja zwrotu, stosunek zobowiązaniowy w drodze, prowadzony interes, ograniczona moc dowodowa, drogą wnioskowania, rok ugody, fakt pożyczki
Zobacz»

I ACa 798/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 24 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, ugoda, oświadczenie woli, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pozwany, udzielenie pożyczki, nieruchomość, ugoda, kredyt, świadek, ugoda pozasądowa, oświadczenie woli, transza, przyjaciel, pozorność czynności prawna, termin spłaty, sytuacja finansowa powodów, bank, dokument pożyczki, pozorność umowy pożyczki, gotówka, pieniądz, odsetka
Zobacz»

I ACa 624/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2017

Data publikacji: 29 maja 2018

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, oświadczenie woli, wpływem gróźb
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pozwany, umowa pożyczki z dniem, kuchnia, pozorność, materiał procesowy, restauracja, działalność, oświadczenie woli, umowa spółki cicha, lokal, wypowiedź powódki, nagrana rozmowa, bar, na raty, nagranie rozmowy, groźba bezprawna, wpływem gróźb, kwota, podpisanie umowy
Zobacz»

VIII Pa 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 13 października 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ustępstwo, odsetka, oświadczenie woli, skutek ugody, warunek ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • treść ugody, ustępstwo, skapitalizowana renta wyrównawcza, zawarcie ugody, zawarta ugoda, odsetka, wzajemne ustępstwa, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda sądowa, ugoda strony, wygaśnięcie stosunku prawnego, wyrok częściowy, oświadczenie woli, smycz, skutek ugody, pająk, błąd, stosunek prawny łączący strony, warunek ugody, roszczenie
Zobacz»

I ACa 207/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 15 maja 2014

Data publikacji: 8 października 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, ugoda, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pozwany, ugoda, pożyczkobiorca, wysokość odsetek maksymalnych, odsetka, udział w zysku, wynagrodzenie, zysk z umowy, strona umowy o współpracy, projekt inwestycyjny, umowa pożyczki z dniem, nieruchomość, pożyczkodawca, cała kwota udzielonej pożyczki, folia samoprzylepna, zysku należny, oprocentowanie pożyczki, pożyczka pieniężna, współpraca z dniem
Zobacz»

II Ca 1533/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 29 listopada 2013

Data publikacji: 3 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

pozwany, spłata pożyczki, zawarta umowa pożyczki, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • pozwany, umowa zabezpieczenia, oprocentowanie miesięczne, rachunek bankowy pożyczkodawcy, procedura zawierania, umowa pożyczki z dniem, kwota pożyczki, spłata pożyczki, dokument prywatny, wierzytelność, wysokość odsetek maksymalnych, zabezpieczenie spłaty pożyczki, zawarta umowa pożyczki, odsetka, świadek, zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego, dzień złożenia pozwu, żądanie zasądzenia kwot, działalność gospodarcza często, skrajna nieodpowiedzialność
Zobacz»

I ACa 417/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 7 października 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, spłata pożyczki, zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pozwany, przedmiot pożyczki, umowa pożyczki z dniem, brat, termin spłaty, dokument prywatny, przekazanie udziałów, wyrok zaoczny, spłata pożyczki, prolongata spłaty, przelew, grudzień, kwota pożyczki, przekazanie przedmiotów, pożyczkobiorca, ostateczne wezwanie do zapłaty, kontrakt, zaprzeczenie prawdziwości dokumentu, zawarcie
Zobacz»

II C 11/16

wyrok

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 12 lipca 2016

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa pożyczki, wpływem gróźb, pozwany, zawarcie, oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, wpływem gróźb, zawarcie umowy pożyczki, samochód, paragraf, transakcja, kodeks cywilny, udzielenie pożyczki, pożyczkodawca, pozwany, artykuł, sprzeciw, skutek groźby, zawarcie, nakaz zapłaty, zwrot przedmiotowej pożyczki, oświadczenie woli, odsetki ustawowe, strona powodowa, termin zwrotu
Zobacz»

I ACa 790/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2013

Data publikacji: 25 marca 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, dług
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pozwany, umowa pozorna, cała operacja, wiarygodny motyw, umowa pożyczki pomiędzy powodem, dokument umowy, świadek, gwarant, druga umowa, należny podatek, umowa pożyczki z dniem, kwota pożyczki, odzyskanie pieniędzy, podstawa do oparcia, część pożyczki, dokonywane ustalenie, dług, umowa o przejęcie długu, pieniądz powoda
Zobacz»

I C 2306/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 8 maja 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, spłata pożyczki, oświadczenie woli, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, poręczenie, pozwany, poręczyciel, umowa pożyczki pieniężnej, zwrot pożyczki, majątek prywatny, spłata pożyczki, oświadczenie woli, odsetka, zawarcie umowy pożyczki, kwota pożyczki, zawód adwokata, prokurent, wpływ błędów, pożyczkobiorca, zarzut wyzysku, pozwana spółka, należność z umowy pożyczki, odsetka maksymalna
Zobacz»

VI ACa 1356/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2018

Data publikacji: 8 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, odsetka, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, zwrot pożyczki, pozwany, odsetka, kredyt, forma pisemna, pieniądz, suma, koszt spłaty, zlecenie, zmiana umowy, część zysku, zobowiązanie, zeznanie powódki i świadek, druga pożyczka, odsetki umowne, część opłaty od apelacji, skapitalizowana odsetka, pożyczona kwota, całkowity koszt
Zobacz»

I ACa 393/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 listopada 2012

Data publikacji: 12 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pozwany, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa pożyczki, pożyczka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pozwany, wylewek betonu, pożyczka celowa, pracownik powoda, komisja pożyczkowa, zawarcie umowy pożyczki, postaci weksli, prywatna pożyczka, in blanco, umowa pożyczki ze skutkiem, porozumienie, wniosek o pożyczkę, umowa poręczenia, odpowiedzialność, odsetka, poręczenie osoby, uruchomienie pożyczki, zakup maszyny, sprawstwo
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jakub Głowiński
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesława Kuberska,  Iwona Jamróz-Zdziubany
Data wytworzenia informacji: