Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 333/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2016-07-01

I C 1399/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 grudnia 2014

Data publikacji: 26 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

rejestr zabytków, użytkowanie wieczyste, nieruchomość gruntowa, wpisanie nieruchomości, samorządowe kolegium odwoławcze, użytkownik wieczysty, konserwator zabytków, prawo do bonifikaty, aktualizacja opłaty rocznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • rejestr zabytków, użytkowanie wieczyste, nieruchomość gruntowa, wpis do rejestrów, wpisanie nieruchomości, operat szacunkowy, rada narodowa miasta, wartość nieruchomości, samorządowe kolegium odwoławcze, użytkownik wieczysty, grunt, udzielenie bonifikaty, budynek, kamienica, konserwator zabytków, prawo do bonifikaty, nieruchomości podobne, aktualizacja opłaty rocznej, część zabudowy, prezydium
Zobacz»

III Ca 186/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 24 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

opłata roczna, wpisanie nieruchomości do rejestru, użytkowanie wieczyste, rejestr zabytków, wysokość opłaty, użytkownik wieczysty, bonifikata w opłatach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, wpisanie nieruchomości do rejestru, użytkowanie wieczyste, rejestr zabytków, gospodarka nieruchomościami, wysokość bonifikaty, wysokość opłaty rocznej, wysokość opłaty, użytkownik wieczysty, przepis ustawy o gospodarce, nieruchomość w użytkowanie wieczyste, wysokość pierwszej opłaty, wypowiedzenie bonifikaty, bonifikata w opłatach, przyznana bonifikata, pismo prezydenta miasta, umowa o oddanie nieruchomości, zarządzenie wojewody, zastosowanie procedury, oddanie nieruchomości w użytkowanie
Zobacz»

III Ca 1348/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 grudnia 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkowanie wieczyste, rejestr zabytków, wpisanie nieruchomości do rejestru, bonifikata w opłatach, usta, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, rejestr zabytków, wpisanie nieruchomości do rejestru, bonifikata w opłatach, opłata roczna za użytkowanie, użytkowanie wieczyste za rok, opłata za użytkowanie wieczyste, wysokość udzielonej bonifikaty, sejmik, wypowiedzenie bonifikaty, państwa prezydentów, nieruchomość w użytkowanie wieczyste, wojewoda, upust, prezydent miasta, usta, pozwany
Zobacz»

III Ca 173/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 maja 2016

Data publikacji: 24 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkowanie wieczyste, bonifikata, konserwator zabytków, nieruchomość gruntowa, rejestr zabytków województwa, użytkownik wieczysty, wysokość opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkowanie wieczyste, bonifikata, gospodarka nieruchomościami, wojewódzki konserwator zabytków, ustawa o gospodarce, konserwator zabytków, nieruchomość gruntowa, wpis do rejestrów, willa, decyzja wojewódzka, rejestr zabytków województwa, wysokość opłaty rocznej, użytkownik wieczysty, wysokość opłaty, ochrona dóbr kultury, prezydent miasta, grunt, właściciel nieruchomości, budynek
Zobacz»

II C 389/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 22 grudnia 2016

Data publikacji: 20 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, bonifikata, opłata roczna, nieruchomość gruntowa, konserwator zabytków, użytkownik wieczysty, rejestr zabytków województwa, aktualizacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, bonifikata, opłata roczna, nieruchomość gruntowa, wojewódzki konserwator zabytków, willa, konserwator zabytków, użytkownik wieczysty, rejestr zabytków województwa, gospodarka nieruchomościami, wpis do rejestrów, śródmieście w łodzi, budynek, ochrona dóbr kultury, decyzja wojewódzka, aktualizacja, uprawnienie do obniżenia, przemysłowiec, numer rejestru, ustawa o gospodarce
Zobacz»

I ACa 1226/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, rejestr zabytków, opłata roczna, samorządowe kolegium odwoławcze, użytkownik wieczysty, nieruchomość gruntowa, konserwator zabytków, sprzeciw od orzeczenia, prawo do bonifikaty, aktualizacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, rejestr zabytków, opłata roczna, samorządowe kolegium odwoławcze, wykładnia decyzji, wojewódzki konserwator zabytków, użytkownik wieczysty, nieruchomość gruntowa, konserwator zabytków, opłata za użytkowanie wieczyste, sprzeciw od orzeczenia, orzeczenie samorządowego kolegium odwoławczego, grunt, prawo do bonifikaty, egzekucja z majątku, prezydent miasta, wspólnik spółki jawnej, budynek, aktualizacja, sprzeciw od orzeczenia samorządowego
Zobacz»

I ACa 1759/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 września 2017

Data publikacji: 13 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

opłata roczna, bonifikata, użytkowanie wieczyste, nieruchomość, użytkownik wieczysty, wypowiedzenie, rejestr zabytków, aktualizacja opłaty, kolegium, wysokość opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, bonifikata, użytkowanie wieczyste, nieruchomość, użytkownik wieczysty, opłata dotychczasowa, budowa urządzeń infrastruktury technicznej, wysokość opłaty rocznej, nakłady konieczne, cecha techniczna, kolektor, wypowiedzenie, nakład poniesiony przez użytkownika, rejestr zabytków, aktualizacja opłaty, kolegium, wysokość opłaty, grunt, wartość nakładów, wartość nieruchomości
Zobacz»

I C 1461/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 maja 2015

Data publikacji: 16 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, rejestr zabytków, nieruchomość gruntowa, użytkownik wieczysty, wysokość opłaty, kolegium, dotychczasowa opłata, bonifikata, konserwator zabytków, aktualizacja opłaty rocznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, rejestr zabytków, wycena, nieruchomość gruntowa, użytkownik wieczysty, wartość nieruchomości, wysokość opłaty, wysokość opłaty rocznej, kolegium, ściana szczytowa, dotychczasowa opłata, służebność, opłata za użytkowanie wieczyste, bonifikata, opłata roczna za użytkowanie, budynek, konserwator zabytków, aktualizacja opłaty rocznej, wojewódzki konserwator zabytków, wartość prawa własności
Zobacz»

II C 898/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 maja 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

bonifikata, użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, aktualizacja opłaty rocznej, dotychczasowa opłata, wypowiedzenie, rejestr zabytków, wysokość opłaty, nieruchomość gruntowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • bonifikata, użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, cecha techniczna, aktualizacja opłaty rocznej, budowa urządzeń infrastruktury technicznej, dotychczasowa opłata, wysokość opłaty rocznej, nakłady konieczne, wypowiedzenie, wartość nieruchomości, rejestr zabytków, pisemna opinia, pismo wojewody, wysokość opłaty, wartość nakładów, użytkownik wieczysty nieruchomości, nieruchomość gruntowa, różnica pomiędzy opłatą, nakład na budowę urządzeń
Zobacz»

II Ca 1011/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 4 października 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, wypowiedzenie, nieruchomość gruntowa, rejestr zabytków, aktualizacja opłaty rocznej, wysokość opłaty, użytkownik wieczysty, kolegium
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, wypowiedzenie, nieruchomość gruntowa, rejestr zabytków, część nieruchomości gruntowej, aktualizacja opłaty rocznej, wysokość opłaty, opłata za użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty rocznej, gospodarka nieruchomościami, cała nieruchomość, użytkownik wieczysty, użytkowanie wieczyste w udziale, dokonane wypowiedzenie, ustawa o gospodarce, wartość nieruchomości, wypowiedzenie opłaty, wpis do rejestru, prezydent miasta, kolegium
Zobacz»

II Ca 529/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 27 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkowanie wieczyste, nieruchomość gruntowa, bonifikata, użytkownik wieczysty, stawka procentowa, aktualizacja opłaty, obniżenie opłaty, rejestr zabytków województwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkowanie wieczyste, nieruchomość gruntowa, bonifikata, wartość nakładów, różnica pomiędzy opłatą dotychczasową, gospodarka nieruchomościami, opieka nad zabytkiem, ewidencja gruntów, użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, ustawa o gospodarce, zaktualizowana opłata roczna, użytkownik wieczysty, stawka procentowa, aktualizacja opłaty, obniżenie opłaty, zabytek nieruchomy, rejestr zabytków województwa, zaliczenie wartości, wysokość opłaty rocznej
Zobacz»

I C 17/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 27 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

opłata roczna, bonifikata, użytkowanie wieczyste, nieruchomość, rejestr zabytków, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, bonifikata, użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, nieruchomość, wysokość opłaty rocznej, rejestr zabytków, odsetka, upust, użytkowanie wieczyste przedmiotowych nieruchomości, wysokość udzielonej bonifikaty, sejmik, prezydent miasta, państwa prezydentów, śródmieście w łodzi, odsetka ustawowa od kwot, zarządzenie wojewody, opłata za użytkowanie wieczyste
Zobacz»

II C 1416/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 października 2016

Data publikacji: 21 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

nieruchomość, użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, wypowiedzenie, dotychczasowa opłata, bonifikata, aktualizacja opłaty rocznej, miasto, rejestr zabytków
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, wypowiedzenie, dotychczasowa opłata, bonifikata, aktualizacja opłaty rocznej, urządzenie infrastruktury technicznej, wieczysta nieruchomość, miasto, wartość nakładów, rejestr zabytków, dotychczasowa opłata roczna, nakład poniesiony przez użytkownika, różnica między opłatami, budowa, przedmiotowa nieruchomość, wartość nieruchomości, wysokość opłaty rocznej, dzień aktualizacji
Zobacz»

I C 2250/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2017

Data publikacji: 21 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkowanie wieczyste, należność główna, bonifikata w opłatach, odsetka, użytkownik wieczysty, nieruchomość gruntowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkowanie wieczyste, należność główna, saldo, udzielenie bonifikaty, bonifikata w opłatach, odsetka, opłata za użytkowanie wieczyste, spółdzielnia, użytkowanie wieczyste nieruchomości, opinia uzupełniająca biegła sądowa, księgowanie wpłat, sposób księgowania, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, nieruchomość gruntowa, użytkowanie wieczyste za rok, zaległość, pozwany, konto
Zobacz»

I ACa 1420/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2014

Data publikacji: 18 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkowanie wieczyste, bonifikata, rejestr zabytków, pozwana spółka, wpisanie nieruchomości do rejestru, użytkownik wieczysty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkowanie wieczyste, bonifikata, opłata roczna za użytkowanie, uiszczenie opłaty rocznej, rejestr zabytków, pozwana spółka, prawo użytkowania wieczyste, użytkowanie wieczyste przedmiotowych nieruchomości, wpisanie nieruchomości do rejestru, nadpłata, opłata roczna za rok, wysokość opłaty rocznej, zapłata opłaty roczna, użytkownik wieczysty, wpis w księdze wieczystej, potrącenie, przedmiotowa nieruchomość za rok, wniosek o dokonanie wpisów, gospodarka nieruchomościami
Zobacz»

I C 2963/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 20 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dotychczasowa opłata, użytkowanie wieczyste, bonifikata, użytkownik wieczysty, wysokość opłaty, wypowiedzenie, aktualizacja opłaty rocznej, zabytek, samorządowe kolegium odwoławcze, nieruchomość gruntowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • dotychczasowa opłata, użytkowanie wieczyste, bonifikata, operat szacunkowy, użytkownik wieczysty, wysokość opłaty, kwota ponad dwukrotność, dwukrotność dotychczasowej opłaty rocznej, gospodarka nieruchomościami, wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, wypowiedzenie, cena, nieruchomości podobne, aktualizacja opłaty rocznej, zabytek, równa część, wycena, samorządowe kolegium odwoławcze, nieruchomość gruntowa, nieruchomość i sporządzanie
Zobacz»

II Ca 19/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 marca 2016

Data publikacji: 10 października 2017

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, wypowiedzenie, wysokość opłaty, nieruchomość gruntowa, rejestr zabytków, aktualizacja opłaty rocznej, użytkownik wieczysty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, wypowiedzenie, wysokość opłaty, nieruchomość gruntowa, rejestr zabytków, wysokość opłaty rocznej, aktualizacja opłaty rocznej, cała nieruchomość, opłata za użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, wypowiedzenie opłaty, współużytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczyste, księga, zmiana wysokości opłaty, wartość nieruchomości, wysokość opłaty za użytkowanie, udział, wpis do rejestru
Zobacz»

II C 889/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 czerwca 2016

Data publikacji: 6 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

opłata roczna, nieruchomość, użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, bonifikata, samorządowe kolegium odwoławcze, wysokość opłaty, aktualizacja opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, nieruchomość, użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, bonifikata, opłata dotychczasowa, cecha techniczna, wysokość opłaty rocznej, budowa urządzeń infrastruktury technicznej, nakłady konieczne, samorządowe kolegium odwoławcze, wysokość opłaty, aktualizacja opłaty, grunt, nakład poniesiony przez użytkownika, kompleks, wieczysta nieruchomość, sporna nieruchomość, wartość nakładów, powierzchnia
Zobacz»

XXV C 1357/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 czerwca 2016

Data publikacji: 25 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkowanie wieczyste, bonifikata, wypowiedzenie, nieruchomość, wysokość opłaty, dotychczasowa opłata, samorządowe kolegium odwoławcze, użytkownik wieczysty, aktualizacja opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkowanie wieczyste, bonifikata, wypowiedzenie, wysokość opłaty rocznej, nieruchomość, wysokość opłaty, dotychczasowa opłata, samorządowe kolegium odwoławcze, rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy, użytkownik wieczysty, aktualizacja opłaty, dotychczasowa opłata roczna, uwzględnienie bonifikaty, wypowiedzenie dotychczasowej opłaty, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wypowiedzenie z dniem, gospodarka nieruchomościami, opłata w dotychczasowej wysokości
Zobacz»

I C 484/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2013

Data publikacji: 22 maja 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

opłata roczna, nieruchomość, dotychczasowa opłata, użytkowanie wieczyste, aktualizacja opłaty, stawka procentowa, samorządowe kolegium odwoławcze, użytkownik wieczysty, bonifikata, wypowiedzenie, wysokość opłaty, rejestr zabytków, strona powodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, ustawa o gospodarce, nieruchomość, gospodarka nieruchomościami, dotychczasowa opłata, użytkowanie wieczyste, aktualizacja opłaty, stawka procentowa, samorządowe kolegium odwoławcze, użytkownik wieczysty, wysokość opłaty rocznej, bonifikata, wypowiedzenie, wysokość opłaty, wypowiedzeń dotychczasowych, rejestr zabytków, wartość nieruchomości, cela turystyczna, operat szacunkowy, strona powodowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jakub Głowiński
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Pasikowski,  Dorota Ochalska-Gola
Data wytworzenia informacji: