Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 337/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2015-09-10

III Ca 643/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 lipca 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

weksel, tytuł wykonawczy, podstawa świadczenia, prawomocny nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, postępowanie egzekucyjne, ostateczne ustalenie stanu, kredyt, pobrana opłata, prowadzenie egzekucji przeciwko powodom, błąd ustaleń sądu, opłata egzekucyjna, świadczenie nienależne, dokonanie określonych ustaleń, podstawie weksli, naruszenie dobra osobiste, tytuł wykonawczy, prawomocne orzeczenie, podstawa świadczenia, materialnoprawną podstawę, godność, prawomocny nakaz zapłaty, wszczęcie i prowadzenie egzekucji, związanie
Zobacz»

I C 25/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 22 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

weksel, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, postępowanie nakazowe, wykonawcza wykonalność, wydanie nakazu zapłaty, umowa cesji, oznaczenie osoby, cesja wierzytelności, faktura i nota odsetkowa, siedziba, spółka w trybie, klauzula wykonalności postanowienia, plan podziału, suma wekslowa, numer porządkowy, twierdzenie i zarzut, część majątków, stosunek podstawowy
Zobacz»

I ACa 1463/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 13 maja 2014

Data publikacji: 2 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

prawomocny nakaz zapłaty, podpis na wekslu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • podstawa wznowienia, zaskarżony nakaz zapłaty, wznowienie postępowań, zastępcze doręczenie, pozwany, skarga o wznowienia, weksel własny, prawomocny nakaz zapłaty, dopuszczalność wznowienia, podpis na wekslu, wniosek o przywrócenie, śledztwo, adres, adresat, materiał porównawczy, przywrócenie terminów, dowód z opinii instytutu, postępowanie nakazowe, nakaz zapłaty sądu okręgowego, biegły psychiatra
Zobacz»

I C 1269/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2014

Data publikacji: 8 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, postępowanie zabezpieczające, cofnięcie pozwu, podstawa do cofnięcia, oddalenie zarzutów, zapłata i zasądzenie, komornik, pozwany, wierzytelność, istnienie zobowiązania, dłużnik, ewidentna podstawa, skutek faktu, brak podstaw do wypełnienia, konsekwencja przegrania, weksel in blanco, zarzut od nakazów zapłaty, bezprawne dokonanie, twierdzenie o braku podstaw
Zobacz»

I C 4294/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 marca 2018

Data publikacji: 3 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty, całkowite spełnienie świadczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, siedziba, zarzut od nakazów zapłaty, oda, wykupienie weksli, wniesienie zarzutów od nakazu, weksel własny, weksel za kwotę, zasada na powodzie, dowód nadania, całkowite spełnienie świadczenia, rozliczenie odsetek, cecha druga, druga faza postępowania nakazowego, zdecydowanie niewystarczające, in blanco, zapłata w postępowaniu nakazowym, pozew, odwrócenie ciężaru dowodu
Zobacz»

I C 302/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 stycznia 2017

Data publikacji: 6 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty, podpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, wystawca, podpis, awers i rewers, pozwany, dokument weksla, remitent, indos, poznanie, stosunek podstawowy, zapis, zarzut od nakazów zapłaty, przedmiotowy weksel, dłużnik wekslowy, roszczenie na podstawie weksla, zapłata w postępowaniu nakazowym, weksel na zlecenie, doręczenie nakazu
Zobacz»

I C 510/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 października 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, podpis na wekslu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, pozwany, poręczyciel, prawdziwość pisma, podpis na wekslu, zarzut od nakazów zapłaty, postępowanie nakazowe, matka i siostra, wystawienie weksla, wystawca weksla, odpowiedni środek dowodowy, umowa pożyczki z dniem, badanie porównawcze pisma, od razu, spóźnione twierdzenie i dowód, dowód z opinii biegły, wezwanie do wykupu weksli, prawo wekslowe, wydanie weksli, zaskarżony nakaz zapłaty
Zobacz»

VI ACa 17/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 17 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, pozwany, deklaracja wekslowa, prowizja, uzupełniający nakaz zapłaty, zapłata w postępowaniu nakazowym, weksel in blanco, prawo wekslowe, różne rozstrzygnięcia, odbiorca, faktura, data płatności, nakaz zapłaty w postępowaniu, dostawa, odsetka, wydanie nakazu zapłaty, podstawie weksli, wierzytelność, pozew
Zobacz»

I C 1968/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 lutego 2016

Data publikacji: 27 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, weksel, podpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, weksel, adres, wznowienie postępowań, podpis, skarga o wznowienia, wydanie nakazu zapłaty, badanie prawdziwości, podstawa wznowienia, doręczenie nakazu zapłaty, podstawa do wydania nakazu, prawdziwość pisma, prawdziwość dokumentu, zapłata w postępowaniu nakazowym, podpis pod wekslem, odpis nakazów zapłaty, środek zaskarżenia, możliwość działania, matka, pełnomocnik przeciwnika
Zobacz»

VIII Gz 235/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty, podpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, popełnienie przestępstwa fałszerstwa, górnik, zażalenie, podpis, centrum, postępowanie nakazowe z weksla, uzasadniona wątpliwość, pozwane twierdzenie, podstawie weksli, powiatowa policja, oddalenie wniosku o wstrzymanie, fakt złożenia zawiadomienia, podrobienie podpisów na dokumentach, zarzut od nakazów zapłaty, zasadność wydanego orzeczenia, wniosek do prokuratury, prokuratura rejonowa w pyrzycach
Zobacz»

I C 1334/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 września 2014

Data publikacji: 20 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel, prawomocny nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, wznowienie postępowania, prawomocny nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, skarga o wznowienia, wynik stosowania, dopuszczalność wznowienia, stosunek podstawowy, wymuszenie rozbójnicze, wrocław w sprawie, następstwo wprowadzenia, źródło zobowiązania, blankiet wekslowy, przestępstwo, postępowanie zakończone prawomocne, wystawienie weksla, prawomocny wyrok, wydanie przez sąd okręgowy, uzyskanie korzyści majątkowej, stwierdzenie nieistnienia
Zobacz»

VIII GC 269/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 16 czerwca 2015

Data publikacji: 29 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

oryginał weksli, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • oryginał weksli, nakaz zapłaty, pozwany, kserokopia, faktura, weksel własny, przedstawienie weksla do zapłaty, usługa informacyjna, pismo z dna, środek farmaceutyczny, deklaracja wekslowa, współpraca handlowa, produkt leczniczy, kierownik sekretariatu, pozew, zawiadomienie o wypełnieniu weksla, zabezpieczenie roszczenia, wystawca weksla, prawo wekslowe, zapłata w postępowaniu nakazowym
Zobacz»

II Ca 2459/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 14 września 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, oryginał weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, nakaz zapłaty, remitent, umowa pożyczki, okaziciel, oryginał weksli, zarzut od nakazów zapłaty, krakowiak, pozwany, uchylenie nakazu zapłaty, zlecenie zapłaty, inwentarz, wydanie nakazu zapłaty, pomimo że, stosunek podstawowy, spadek, opłata od zarzutów, dług wystawcy, bliżej nieokreślona umowa, żądanie pozwu
Zobacz»

VI ACa 697/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 października 2012

Data publikacji: 29 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

weksel, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, wykonalność, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, nakaz zapłaty, pozbawienie wykonalności, wykonalność, prawo wekslowe, umowa leasingu, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, dłużnik, wydanie nakazu zapłaty, warszawa, sytuacja materialna dłużnika, deklaracja wekslowa, podstawie weksli, wystawca weksla, protokół przekazania, zdarzenie, upadek firmy
Zobacz»

II AKa 387/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 22 stycznia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

oryginał weksli, nakaz zapłaty
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • pokrzywdzony, przestępstwo oszustwa, oryginał weksli, przeniesienie weksla, okazanie weksla, realia ocenianej sprawy, quasi, postępowanie nakazowe, interpretacja znamion, niekorzystne rozporządzenie, przymus fizyczny, wola, zamiar bezpośredni, dotyczących dokumentów, mienie, wykupienie weksli, fikcyjną pożyczkę, realizacja weksla, nakaz zapłaty, fikcyjna umowa
Zobacz»

I C 1685/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 25 stycznia 2016

Data publikacji: 2 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, poręczyciel, hurtownia materiałów, wystawca weksla, deklaracja wekslowa, część należności, zasądzony nakaz zapłaty, zapłata dochodzonych kwot, wykup, przedmiotowe należności, postępowanie nakazowe, potwierdzenie wpłaty, pozwany, cała należność, odsetka i koszt procesu, roszczenie o zapłatę, należycie wypełniony weksel, należność w toku procesu, przymus egzekucyjny
Zobacz»

I ACa 691/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 listopada 2013

Data publikacji: 12 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, oryginał weksli, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, nakaz zapłaty, okazanie weksla, porozumienie wekslowe, oryginał weksli, zarzut od nakazów zapłaty, suma wekslowa, data uzupełnienia weksla, dłużnik główny, dzień roboczy po upływie, dłużnik, wystawca weksla, następny dzień roboczy, praga w warszawie, realna możliwość zapoznania, wniosek dowodowy niezgłoszony, leasing, odpis pozwów, przedstawienie weksla do zapłaty, wykup
Zobacz»

I ACa 838/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2014

Data publikacji: 11 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

weksel, podpis, dłużnik, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, remitent, nabycie weksla, weksel in blanco, indos, pozwany, podpis, umowa pożyczki, dłużnik, wystawca, nakaz zapłaty, dłużnik wekslowy, zapłata weksla, materiał porównawczy, działanie na szkodę dłużnika, przedmiotowy weksel, sposób wypełnienia weksla, data wystawienia, wystawienie weksla
Zobacz»

VI ACa 383/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

weksel, nakaz zapłaty, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • weksel, nakaz zapłaty, stosunek podstawowy, wierzytelność, podstawie weksli, postępowanie nakazowe, data wydania nakazu zapłaty, zleceniobiorca, wykonanie umowy, roszczenie, zarzut od nakazu, pozwana kara umowna, uchylenie nakazu zapłaty, protokół akceptacji, zasądzony nakaz zapłaty, potrącenie, przedmiot umowy, dłużnik, weksel in blanco, stosunek prawy
Zobacz»

I C 312/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 28 grudnia 2016

Data publikacji: 8 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, weksel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, zarzut od nakazów zapłaty, weksel, zapłata w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w postępowaniu, wytoczenie powództwa, damy powodu, pozwany, wytoczenie sprawy, kserokopia, weksel in blanco, nakazowy sąd, treść zarzutów od nakazu, skuteczne wniesienie zarzutów, pierwsza czynność, zaspokojenie roszczenia, spłata zadłużenia, weksel własny, zawiadomienie o wypełnieniu weksla, złożona deklaracja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jakub Głowiński
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesława Kuberska,  Joanna Walentkiewicz – Witkowska
Data wytworzenia informacji: