Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1236/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2017-08-25

I ACa 218/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 30 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

złożenie skargi kasacyjnej, pełnomocnik z urzędu, adwokat, wniesienie skargi kasacyjnej, okręgowa rada adwokacka, sporządzenie skargi kasacyjnej, europejski trybunał prawa człowieka, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • złożenie skargi kasacyjnej, przywrócenie terminów, pełnomocnik z urzędu, termin do złożenia skargi, adwokat, wniesienie skargi kasacyjnej, wniosek powoda o przywrócenie, okręgowa rada adwokacka, termin do wniesienia skargi, sporządzenie skargi kasacyjnej, europejski trybunał prawa człowieka, formalny wniosek o przywrócenie, nienależyte wykonanie, postępowanie adwokata, pozwany, brak formalny wniosku, wykonanie zobowiązania, kopia wniosku, należyta staranność, jednostronna deklaracja
Zobacz»

I ACa 1609/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

opinia o braku podstaw, wniesienie skargi kasacyjnej, dobra osobiste, sporządzenie skargi kasacyjnej, pełnomocnik z urzędu, złożenie skargi kasacyjnej, okręgowa rada adwokacka, pozwany, zmiana pełnomocnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • opinia o braku podstaw, podstawa do wniesienia skargi, wniesienie skargi kasacyjnej, dobra osobiste, sporządzenie skargi kasacyjnej, pełnomocnik z urzędu, skarga kasacyjna od wyroku, złożenie skargi kasacyjnej, nieważność postępowania, okręgowa rada adwokacka, pozwany, pozbawienie możliwości obrony praw, brak podstaw do sporządzenia, opinia prawna o braku, zmiana pełnomocnika z urzędu, naruszenie czci powoda, zmiana pełnomocnika, dowód z przesłuchania strony, dobro osobiste powodów, ocena sytuacji prawnej
Zobacz»

I ACa 1115/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 listopada 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

sporządzenie skargi kasacyjnej, wniesienie skargi kasacyjnej, adwokat, dobra osobiste, opinia o braku podstaw, pełnomocnik z urzędu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • sporządzenie skargi kasacyjnej, wniesienie skargi kasacyjnej, odmowa sporządzenia skargi, podstawa do wniesienia skargi, adwokat, dobra osobiste, opinia o braku podstaw, spotkanie z powodu, dobro osobiste powodów, naruszenie dobra osobiste, pełnomocnik z urzędu, dowód z przesłuchania powodów, pomoc prawna, pozwany, szansa powodzenia, potrzeba wykładni przepisów prawnych, rzetelna argumentacja, godność, sporządzenie kasacji, adwokat ustanowiony z urzędu
Zobacz»

I ACa 609/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 10 października 2012

Data publikacji: 20 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

pełnomocnik z urzędu, sporządzenie skargi kasacyjnej, okręgowa rada adwokacka, pozwany, skarga kasacyjna w sprawie, wniesienie skargi, konstytucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • jednostka rozrachunkowa, pełnomocnik z urzędu, sporządzenie skargi kasacyjnej, podział majątku wspólnego, odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej, okręgowa rada adwokacka, pełnienie funkcji pełnomocnika, pozwany, skarga kasacyjna w sprawie, wniesienie skargi, mail, doręczenie odpisu postanowienia, sprawa o podział majątku, projekt, nieważność postępowania, pełnomocnik z urzędu powoda, konstytucja, skarga kasacyjna powodów, ustalenie nierównych udziałów, sporządzania skargi
Zobacz»

II Ca 1031/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 25 października 2018

Data publikacji: 28 maja 2019

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

wniesienie skargi kasacyjnej, opinia o braku podstaw, pełnomocnik z urzędu, dobra osobiste, sporządzenie skargi kasacyjnej, adwokat, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • podstawa do wniesienia skargi, wniesienie skargi kasacyjnej, opinia o braku podstaw, pełnomocnik z urzędu, odmowa sporządzenia skargi, nieważność postępowania, dobra osobiste, sporządzenie skargi kasacyjnej, pozbawienie strony możności obrony, brak szacunku, udzielenie pomocy prawnej, adwokat, stwierdzenie braku podstaw, dobro osobiste powodów, pisemna opinia prawna, pozwany, obowiązek udzielenia pomocy, sporządzenie opinii o braku, naruszenie dobra osobiste, wyznaczony pełnomocnik
Zobacz»

I C 730/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 25 maja 2015

Data publikacji: 12 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, europejski trybunał prawa człowieka, konwencja, pozwany, adwokat, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, zasiedzenie, europejski trybunał prawa człowieka, skarga do europejskiego trybunału, trybunał w strasburgu, konwencja, mąż powódki, pozwany, pełnomocnik z wyboru, staranność, postanowienie sądu okręgowego, adwokat, szkoda, nieruchomość, obowiązek pełnomocnika, nienależyte wykonanie, uzasadnienie do postanowienia sądu, adekwatny związek przyczynowy, odpowiedzialność odszkodowawcza, wznowienie
Zobacz»

I C 594/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 października 2014

Data publikacji: 20 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wniesienie skargi kasacyjnej, dobra osobiste, pełnomocnik z urzędu, opinia o braku podstaw, adwokat, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • wniesienie skargi kasacyjnej, podstawa do wniesienia skargi, dobra osobiste, pełnomocnik z urzędu, opinia o braku podstaw, adwokat, postępowanie kasacyjne, pozwany, radca prawny, naruszenie dobra osobiste, opinia prawna, obowiązek pełnomocnika, pełnomocnik z urzędu powoda, zasada etyki adwokackiej, podstawa do sporządzenia, związek z postępowaniem, godność zawodu, sporządzenie i wniesienie skargi, skarga kasacyjna od wyroku, ustanowienie pełnomocnika
Zobacz»

II Ca 1146/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 lutego 2013

Data publikacji: 11 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wniesienie skargi kasacyjnej, europejski trybunał prawa człowieka, dobra osobiste, pozwany, pełnomocnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • zakład karny, wniesienie skargi kasacyjnej, przeludnienie, europejski trybunał prawa człowieka, dobra osobiste, wnoszenie skargi, pozwany, zarzut skargi kasacyjnej, podstawa skargi kasacyjna, naruszenie dobra osobiste, zwrot kosztów zastępstwa prawnego, przyjęcie skargi kasacyjnej, powodów rozstrzygnięcia, radca prawny, orzeczenie korzystne dla powoda, skarga do europejskiego trybunału, warunek sanitarny i bytowy, podstawa zaskarżonego orzeczenia, pełnomocnik, zasada słuszności
Zobacz»

I ACa 1962/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 lipca 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

pełnomocnik z urzędu, okręgowa rada adwokacka, wniesienie skargi kasacyjnej, zmiana pełnomocnika, adwokat, pozwany, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik z urzędu, okręgowa rada adwokacka, izba adwokacka, wniesienie skargi kasacyjnej, substytucja, zmiana pełnomocnika, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, adwokat, zmiana pełnomocnika z urzędu, wznowienie postępowań, pozwany, substytut, mocodawca, szkoda, kasacja, roku okręgowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, odmowa wszczęcia, warszawy wydziału, adwokat i radca
Zobacz»

I ACa 1530/17

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2018

Data publikacji: 20 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

pełnomocnik z urzędu, wniesienie skargi kasacyjnej, sporządzenie skargi kasacyjnej, pozwany, opinia o braku podstaw, okręgowa rada adwokacka, dobra osobiste, adwokat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik z urzędu, podstawa do wniesienia skargi, wniesienie skargi kasacyjnej, wojewódzki sąd administracyjny, decyzja dziekana wydziału, sporządzenie skargi kasacyjnej, wyższe wykształcenie, pozwany, opinia o braku podstaw, pełnomocnik z urzędu powódki, okręgowa rada adwokacka, odrzucenie skargi, dobra osobiste, godne życie, adwokat, postępowanie przed sądem administracyjnym, samodzielne kształtowanie, świadczenie na cel społeczny, prawo o postępowaniu, studio
Zobacz»

VI ACa 255/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

dobra osobiste, wniesienie skargi kasacyjnej, opinia o braku podstaw, prawo do sądu, pełnomocnik z urzędu, konstytucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • dobra osobiste, podstawa do wniesienia skargi, wniesienie skargi kasacyjnej, opinia o braku podstaw, prawo do sądu, pełnomocnik z urzędu, wywiedzenie skargi, konstytucja, godność, warszawa, opinia prawna o braku, radca prawny, sporządzenie opinii prawnej, zasada etyki adwokackiej, wyznaczony pełnomocnik, naruszenie dobra osobistego powodów, areszt śledczy, osobiste spotkanie, spotkanie z klientami, skarga kasacyjna do sądu
Zobacz»

VI ACa 1253/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

sporządzenie skargi kasacyjnej, wniesienie skargi kasacyjnej, pełnomocnik z urzędu, adwokat, pozwany, opinia o braku podstaw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • sporządzenie skargi kasacyjnej, park narodowy, parek narodowy, wniesienie skargi kasacyjnej, sporządzenie kasacji, podstawa do wniesienia skargi, pełnomocnik z urzędu, legitymacja czynna, odmowa sporządzenia skargi, adwokat, pozwany, adwokat i radca, sporządzona opinia prawna, warszawa, odpis wyroków sądów, zaniedbanie i błąd, obowiązek powszechny, opinia o braku podstaw, staranność, funkcja pełnomocnika
Zobacz»

I C 1190/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2016

Data publikacji: 25 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

wniesienie skargi kasacyjnej, opinia o braku podstaw, sporządzenie skargi kasacyjnej, pełnomocnik z urzędu, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • wniesienie skargi kasacyjnej, opinia o braku podstaw, radca prawny, podstawa do wniesienia skargi, umowa z dniem, wyrok zaoczny, nienależyte wykonanie zobowiązania, sporządzenie skargi kasacyjnej, ostatni dzień, bank, wyrok sądu apelacyjny, kserokopia uzasadnienia, ewentualna skarga kasacyjna, środek zaskarżenia, świadczenie pomocy prawnej, pełnomocnik z urzędu, kserokopia opinii, transza kredytu, skarga kasacyjna od wyroku, szkoda
Zobacz»

I ACa 2123/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 26 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

opinia o braku podstaw, wniesienie skargi kasacyjnej, sporządzenie skargi kasacyjnej, pełnomocnik z urzędu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • opinia o braku podstaw, wniesienie skargi kasacyjnej, podstawa do wniesienia skargi, umowa z dniem, bank, sporządzenie skargi kasacyjnej, ostatni dzień, wyrok zaoczny, złożenie opinii, pełnomocnik z urzędu, sporządzenie kasacji, odmowa sporządzenia, etyka radcy prawnego, umowa kredytowa, profesjonalny pełnomocnik, podstawa skargi kasacyjna, nienależyte wykonanie zobowiązania, pierwsza transza kredytu, środek zaskarżenia, lokal
Zobacz»

I ACa 680/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 stycznia 2015

Data publikacji: 24 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wniesienie skargi kasacyjnej, pełnomocnik z urzędu, opinia o braku podstaw, pozwany, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • wniesienie skargi kasacyjnej, podstawa do wniesienia skargi, pełnomocnik z urzędu, opinia o braku podstaw, mocodawca, należyta staranność, pozwany, przyznanie pełnomocnika z urzędu, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, nienależyte wykonanie zobowiązania, wniosek o przyznanie pełnomocnika, odpowiedzialność radców, szkoda, postanowienie sądu apelacyjnego, minister sprawiedliwości o zapłatę, etyka radcy prawnego, staranność zawodowa adwokata, prośba o spotkanie, profesjonalny pełnomocnik, przegranie sprawy
Zobacz»

I ACa 836/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 października 2014

Data publikacji: 16 marca 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

adwokat, opinia o braku podstaw, wniesienie skargi kasacyjnej, sporządzenie skargi kasacyjnej, pozwany, dobra osobiste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • podstawa do wniesienia skargi, adwokat, opinia o braku podstaw, wniesienie skargi kasacyjnej, sporządzenie skargi kasacyjnej, zlekceważenie, wydanie opinii prawnej, brak kontaktu, naruszenie dobra, pozwany, dobra osobiste, postępowanie kasacyjne, dowód z przesłuchania strony, przeprowadzenie dowodów z przesłuchania, wiedza prawnicza, obowiązek kontaktu, spotkanie, kontakt z powodami, naruszenie zasad etyki, zasada etyki adwokackiej
Zobacz»

I C 562/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2017

Data publikacji: 26 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wniesienie skargi kasacyjnej, dobra osobiste, pozwany, opinia o braku podstaw, sporządzenie skargi kasacyjnej, pełnomocnik, skarga kasacyjna w sprawie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • wniesienie skargi kasacyjnej, podstawa do wniesienia skargi, dobra osobiste, pozwany, dobro osobiste powodów, brak szacunku, omówienie sprawy, opinia o braku podstaw, sporządzenie skargi kasacyjnej, opinia prawna o braku, okręgowa izba radców prawnych, mocodawca, pełnomocnik, akt sądu okręgowego, skarga kasacyjna w sprawie, ogół cel, osobisty kontakt, zasada etyki, należyta staranność, etyką wykonywania
Zobacz»

II Cz 802/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 16 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

zmiana pełnomocnika, wniesienie skargi kasacyjnej, pełnomocnik z urzędu, opinia o braku podstaw, sporządzenie skargi kasacyjnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • zmiana pełnomocnika, wniesienie skargi kasacyjnej, podstawa do wniesienia skargi, wniosek o zmianę pełnomocnika, zmiana pełnomocnika z urzędu, brak uzasadnionych podstaw, wniosek uczestnika, zażalenie uczestnika, pełnomocnik z urzędu, merytoryczne braki, fragmentaryczny materiał dowodowy, uzasadnienie dla zmiany, opinia pełnomocnika, całościowy materiał dowodowy, ustalenie prawdy obiektywnej, odzwierciedlenie w rozstrzygnięciu, opinia o braku podstaw, zasada należytej staranności, uzasadnienie merytoryczne, sporządzenie skargi kasacyjnej
Zobacz»

I ACa 639/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 19 grudnia 2014

Data publikacji: 6 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wniesienie skargi kasacyjnej, pełnomocnik z urzędu, opinia o braku podstaw, sporządzenie skargi kasacyjnej, pozwany, adwokat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • wniesienie skargi kasacyjnej, podstawa do wniesienia skargi, pełnomocnik z urzędu, opinia o braku podstaw, pozew złożony w sprawie, nieważność postępowania, należyta staranność, sporządzenie skargi kasacyjnej, areszt śledczy, pozwany, osobiste spotkanie, materiały biurowe, odmowa sporządzenia skargi, staranność zawodowa adwokata, osobisty udział powoda, postanowienie sądu apelacyjnego, akt sprawy sądu apelacyjnego, skarb państwa o zapłatę, funkcja pełnomocnika, adwokat
Zobacz»

I ACa 424/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2012

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wniesienie skargi kasacyjnej, pełnomocnik z urzędu, sporządzenie skargi kasacyjnej, pozwany, brak podstawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • podstawa do wniesienia skargi, wniesienie skargi kasacyjnej, pełnomocnik z urzędu, warszawa, sporządzenie skargi kasacyjnej, skarga kasacyjna do sądu, pełnomocnik z urzędu powoda, wniosek pozwany o zasądzenie, pozwany, dokument urzędowy i prywatny, skarga kasacyjna od wyroku, sporządzanie opinii, opinia prawna, należyta staranność, brak podstawy, ustanowiony pełnomocnik, radca prawny, pozbawienie strony możności obrony, naruszenie dobra osobiste, postępowanie kasacyjne
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jakub Głowiński
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Kłos,  Sławomir Zieliński
Data wytworzenia informacji: