Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUa 984/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2017-06-30

IX U 1783/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

umorzenie należności, nieopłacone składki, osoba prowadząca pozarolnicza, prowadząca pozarolnicza działalność, ubezpieczenie społeczne, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • umorzenie należności, warunek umorzenia, koszt upomnienia, miesiąc od dnia uprawomocnienia, fundusz pracy, umorzenie składek na ubezpieczenie, nieopłacone składki, ubezpieczenie zdrowotne, organ rentowy, osoba prowadząca pozarolnicza, prowadząca pozarolnicza działalność, ubezpieczenie społeczne, postępowanie o umorzenie, łączna kwota, składka na ubezpieczenie społeczne, decyzja, działalność gospodarcza, decyzja o warunkach, spłata należności niepodlegających, składka za okresy
Zobacz»

VII U 860/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

ubezpieczenie społeczne, nieopłacone składki, umorzenie należności, decyzja, prowadząca pozarolnicza działalność
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • plus odsetki, fundusz pracy, wydanie zaświadczenia, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, nieopłacone składki, umorzenie należności, koncertant, składka na ubezpieczenie społeczne, zaległość, organ rentowy, rozłożenie na raty należności, warunek umorzenia, konto płatników składek, łączna kwota, opłacanie składki, decyzja, prowadząca pozarolnicza działalność, odsetka za zwłokę, zakład ubezpieczeń społeczny
Zobacz»

VII U 133/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, opłacenie składki, zaległość, płatnik składki, decyzja, należna składka, odsetka za zwłokę, organ rentowy, opłacanie składki, ustawa systemowa, przedawnienie, dzień następnego miesiąca, należność, zaskarżona decyzja, kodeks postępowania administracyjny, miesiąc kalendarzowy, termin
Zobacz»

IV U 884/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 8 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zaległość, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, odsetka od zaległych składek, podstawa wpisu hipoteki, ubezpieczenie społeczne, ramach darowizny, decyzja, system ubezpieczeń społeczny, składka na fundusz, koszt upomnienia, składka na ubezpieczenia, ustawa składki, kwota odsetki, kwota składki, nieopłacone składki, płatnik składki, zarzut podniesiony w odwołaniu, fundusz ubezpieczenia społecznego, miesiąc do zakładu
Zobacz»

III AUa 1607/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 marca 2015

Data publikacji: 17 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, różnica, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, ustawa o systemie ubezpieczeń, lut, system ubezpieczeń społeczny, fundusz pracy, pozarolnicza działalność, pozarolnicza działalność gospodarcza, zapłata składki, okres przedawnienia, wnioskodawczyni, decyzja, wynik sprawy i treść, termin przedawnienia, wymiar składki, składka na ubezpieczenie społeczne, należność, organ rentowy
Zobacz»

VIII U 2924/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 27 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, fundusz pracy, przedawnienie, należna składka, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, wpłata składki, należność, konto, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, składka za okresy, najwcześniejszy termin płatności, stan zaległości, organ rentowy, płatnik, dowód wpłaty, miesiąc kalendarzowy, deklaracja, fundusz emerytalny
Zobacz»

III AUa 281/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 8 maja 2013

Data publikacji: 27 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, ubezpieczenie społeczne, działalność gospodarcza, ubezpieczenie zdrowotne łącznie, ustawowy termin składek, składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie społeczne łącznie, decyzja zadłużenia, przedawnienie składek na ubezpieczenie, składka na ubezpieczenia zdrowotne, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, system ubezpieczeń społeczny, koszt upomnienia, pieczęć, fundusz pracy i funduszu, wyrejestrowanie z ubezpieczenia, dowód wpłaty, data wyrejestrowania, wpłata składki, należność
Zobacz»

VII Pa 230/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 października 2015

Data publikacji: 2 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, płatnik składki, komornik, pracodawca, składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie emerytalne, składka finansowana przez pracowników, ustawa o systemie ubezpieczeń, przepis ustawy o systemie, bezpodstawne wzbogacenie, powinność liczenia, świadczenie, należność, część wynagrodzenia, tryb egzekucji, opłacenie składki, część składki na ubezpieczenie, system ubezpieczeń społeczny, stosunki pracy
Zobacz»

IV U 198/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 14 października 2014

Data publikacji: 9 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, płatnik składki, należność dla płatnika, fundusz pracy, sejm, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz, zakresie deklaracji, organ rentowy, zaskarżona decyzja, decyzja, należna składka, odsetka za zwłokę, pokrycie należności, wysokość zadłużenia, składka na ubezpieczenie społeczne, rozliczenie konta płatnika, ubezpieczenie społeczne, przedawnienie składki, rozliczenie wpłaty, należność
Zobacz»

III AUa 386/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 grudnia 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, ubezpieczony pracownik, płatnik składki, całość składki, ubezpieczenie społeczne, przedawnienie składki, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, decyzja, pracownicze ubezpieczenie społeczne, wysokość składki, składka należna, składka na pracownicze ubezpieczenie, kwota składki, indywidualne konto, wymiar składki, obowiązek składkowy, zaskarżona decyzja, system ubezpieczeń społeczny, organ ubezpieczeń społecznych, ustawa o systemie ubezpieczeń
Zobacz»

IV U 273/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2014

Data publikacji: 5 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • składka, obowiązek uiszczenia składki, ustawa o sus, umarzanie należności, ubezpieczenie społeczne, podstawa wymiaru składki, działalność gospodarcza, ustalanie wymiaru składek, składka na fundusz, wymiar składki na ubezpieczenia, składka na ubezpieczenie emerytalne, ustawa budżetowa, składka na ubezpieczenie chorobowe, pobór, prognozowane przeciętne wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, decyzja, płatnik, świadczenie opieki zdrowotne
Zobacz»

III AUa 1125/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 grudnia 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, płatnik składki, należna składka, decyzja, ubezpieczenie społeczne, wysokość zadłużenia, spółka komandytowa, zaległość, ustawa o systemie ubezpieczeń, składka na ubezpieczenie społeczne, odwołująca spółka, korekta dokumentów, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz, decyzja organu rentowego, deklaracja, system ubezpieczeń społeczny, odsetka za zwłokę, zaskarżona decyzja, składka na fundusz pracy, przepis procedury administracyjnej
Zobacz»

VIII U 500/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 13 maja 2014

Data publikacji: 22 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

składka, ubezpieczenie społeczne, układ ratalny, decyzja, prowadząca pozarolnicza działalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • składka, plus odsetki, wysokość zaległych składek, składka na ubezpieczenia, organ rentowy, ubezpieczenie społeczne, płatnik składki, fundusz pracy i funduszu, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, zaległość, układ ratalny, pozarolnicza działalność gospodarcza, decyzja, ubezpieczenie zdrowotne, koszt upomnienia, należna składka, podstawa wymiaru składek, prowadząca pozarolnicza działalność, dowód opłacenia składki, ubezpieczenie emerytalne
Zobacz»

VI U 437/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 marca 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

składka, ubezpieczenie społeczne, decyzja, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • składka, ubezpieczenie społeczne, decyzja, organ rentowy, płatnik, ustawa systemowa, należna składka, przepis kodeksu, ustawa o systemie ubezpieczeń, należność, składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, plik, kodeks postępowania administracyjny, deklaracja, zaległość, fundusz pracy, miesiąc kalendarzowy, zasiłek chorobowy, system ubezpieczeń społeczny
Zobacz»

VIII U 997/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 15 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, odsetka za zwłokę, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, płatnik składki, fundusz pracy i funduszu, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie społeczne, koszt egzekucyjny, dokument rozliczeniowy, dokumentacja w aktach, system ubezpieczeń społeczny, dzień następnego miesiąca, ustawa o systemie ubezpieczeń, pełnomocnik wnioskodawczyni, decyzja, ubezpieczenie społeczne za okresy, zaskarżona decyzja, należność, przedawnienie
Zobacz»

III AUa 1129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 8 czerwca 2015

Data publikacji: 22 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, nienależnie opłacona składka, ustawa o systemie ubezpieczeń, własne ubezpieczenie, ubezpieczenie społeczne, dokument związany z ubezpieczeniem, system ubezpieczeń społeczny, wniosek o zwrot składek, decyzja, płatnik składki, rok zwrotu, dzień od uprawomocnienia, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, nadpłata, zapłacona składka, deklaracja rozliczeniowa, organ rentowy, opłacające składki, pismo, rozliczenie konta
Zobacz»

III AUa 1570/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 lutego 2016

Data publikacji: 23 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, ustawa systemowa, płatnik składki, ubezpieczenie społeczne, pozarolnicza działalność, stosunki pracy, składka na fundusz, umowa o prace, podstawa wymiaru składek, osoba współpracująca przy prowadzeniu, kodeks postępowania administracyjny, wspólne gospodarstwo domowe, prowadzenie pozarolniczej działalności, przepis kodeksu, działalność gospodarcza, osoba współpracująca z płatnikiem, pracownik, ojciec, usta, szuflada
Zobacz»

VII U 592/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 24 lutego 2015

Data publikacji: 16 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • składka, podstawa wymiaru składek, deklaracja rozliczeniowa, ubezpieczenie społeczne, działalność gospodarcza, korekta deklaracji, preferencyjne zasady, nienależnie opłacona składka, zadeklarowana kwota, kwota minimalnego wynagrodzenia, wymiar składki na ubezpieczenia, składka na ubezpieczenie społeczne, ustawa systemowa, fundusz pracy, dokument rozliczeniowy, zwrot nadpłaconej składki, osoba prowadząca pozarolnicza, prowadząca pozarolnicza działalność, rozpoczęcie działalności, składka na obowiązkowe ubezpieczenia
Zobacz»

VI U 1508/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 lipca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, podstawa wymiaru składek, spółka, ubezpieczenie, płatnik składki, raport, wskazanie wysokości, transkrypcja, wymiar składki na ubezpieczenia, podanie kwot, składki na ubezpieczenia społeczne, wypłata, plik, pismo naczelnika urzędu skarbowego, organ rentowy, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawie list, kwota składki, decyzja, zaległe wynagrodzenie
Zobacz»

III AUa 2112/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 września 2016

Data publikacji: 24 października 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

składki na ubezpieczenia społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, płatnik składki, stowarzyszenie, ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, składka na ubezpieczenie społeczne, system ubezpieczeń społeczny, numer deklaracji, należna składka, zakres numerów, przedawnienie, zaległości składkowe, termin składki, wysokość zaległości, zaległość podatkowa, dłużnik organu rentowego, obywatel i przedsiębiorca, umowa zlecenia, wina powstań, fundusz pracy i funduszu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Szubska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosław Godlewski,  Beata Michalska ,  Iwona Szybka
Data wytworzenia informacji: