Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 11/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2013-05-17

XV C 940/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 28 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

uchwała, wynik głosowania, walne zgromadzenie członków spółdzielni
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • uchwała, wynik głosowania, część walnego zgromadzenia, protokół kolegium, liczba osób obecnych, członka kolegium, lista obecności, wynik głosowania nad uchwałą, ustalenie wyniku głosowania, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, liczenie głosów, walne zgromadzenie członków spółdzielni, ogólna liczba, statut, zaskarżona uchwała, liczba uczestników, system, służebność przesyłu, liczba członków, zarząd spółdzielni
Zobacz»

I C 163/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 17 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, głosowanie, projekt uchwały, walne zgromadzenie członków spółdzielni, porządek obrad
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, głosowanie, projekt uchwały, uchwała rady nadzorcza, uchwała negatywna, większość głosów, odpis na fundusz remontowy, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, głosowanie walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie członków spółdzielni, negacja, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, porządek obrad, rozliczanie zadania, uchylenie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia, statut większości ogólnej liczby, większość ogólnej liczby członków, wysokość odpisu na fundusz, protokół z walnego zgromadzenia
Zobacz»

II C 268/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 29 stycznia 2015

Data publikacji: 16 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, projekt uchwały, spółdzielnia, porządek obrad, walne zgromadzenie członków
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, projekt uchwały, statut, spółdzielnia, członek spółdzielni, posiedzenie walnego zgromadzenia, porządek obrad, pierwsza część, złożenie projektu, dzień posiedzenia, wypadek sprzeczności uchwały, sprzeczność uchwały z prawem, powództwo o uchylenie uchwały, walne zgromadzenie członków, dzień przed rozpoczęciem, członkostwo w radzie nadzorczej, ustalenie nieważności uchwały, powództwo o ustalenie nieważności, grupa członków, walne zgromadzenie uchwały
Zobacz»

I ACa 545/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 listopada 2015

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

głosowanie, walne zgromadzenie, spółdzielnia, uchwała, prawo spółdzielcze, porządek obrad
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • głosowanie, walne zgromadzenie, spółdzielnia, uchwała, prawo spółdzielcze, głos, statut, sprawa wyborów, uchylenie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia, komisja, kandydat, wybór do rady nadzorczej, rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowa, porządek obrad, członka rady nadzorczej spółdzielni, elektroniczne głosowanie, karta do głosowania, mandat, sposób głosowania
Zobacz»

I C 161/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 9 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków spółdzielni, projekt uchwały, wynik głosowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, większość głosów, uchwała rady nadzorcza, walne zgromadzenie członków spółdzielni, projekt uchwały, uchwała negatywna, protokół z walnego zgromadzenia, uchwała walnego zgromadzenia członków, odpis na fundusz remontowy, głosowanie walnego zgromadzenia, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, wynik głosowania, negacja, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, rozliczanie zadania, statut większości ogólnej liczby, większość ogólnej liczby członków, wysokość odpisu na fundusz, zaskarżona uchwała
Zobacz»

I C 160/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 stycznia 2015

Data publikacji: 22 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

porządek obrad, głosowanie, walne zgromadzenie, projekt uchwały, spółdzielnia, prawo spółdzielcze, zgromadzeniu członek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • porządek obrad, głosowanie, karta do głosowania, walne zgromadzenie, funkcja członka rady nadzorczej, projekt uchwały, spółdzielnia, odwołanie powoda z funkcji, przebieg walnego zgromadzenia, głosowanie nad sporną uchwałą, członek spółdzielni, prawo spółdzielcze, naruszenie formalne, wydawanie karty, głos, głosowanie nad odwołaniem powoda, zgromadzeniu członek, projekt uchwały w przedmiocie, uchwała w przedmiocie odwołania, wniosek o umieszczenie
Zobacz»

XV C 544/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 stycznia 2015

Data publikacji: 31 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nieruchomość, przedmiotowa uchwała, prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków, porządek obrad, głosowanie, projekt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • statut, nieruchomość, pozwany, zbycie nieruchomości, rejonowy gdańsk, przedmiotowa uchwała, wydanie gruntu, północ, pawilon handlowy, prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków, uchwała negatywna, sprzedaż gruntu, porządek obrad, dzierżawa gruntu, upoważnienie zarządu, głosowanie, projekt, porządek obrad walnego zgromadzenia, zawarcie umowy o dzierżawę
Zobacz»

I C 1297/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 marca 2015

Data publikacji: 21 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, spółdzielnia, prawo spółdzielcze, wynik głosowania, podjęcie uchwały, porządek obrad
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, odwołanie członka zarządu, spółdzielnia, prawo spółdzielcze, głosowanie jawne, wynik głosowania, uchwała o odwołaniu, większość, udział w głosowaniu, statut, część walnego zgromadzenia, głosowanie nad odwołaniem, głosy oddane, głosowanie tajne, wniosek o odwołanie, ogólna liczba członków, uchwała o udzieleniu absolutorium, kolegium, podjęcie uchwały, porządek obrad
Zobacz»

I C 1104/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 3 lipca 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

spółdzielnia, uchwała, prawo spółdzielcze, głosowanie, porządek obrad, walne zgromadzenie członków
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • część walnego zgromadzenia, spółdzielnia, uchwała, prawo spółdzielcze, głosowanie, statut, porządek obrad, członek spółdzielni, walne zgromadzenie członków, zwołanie walnego zgromadzenia, podział członków, uchwała walnego zgromadzenia, podział nadwyżki bilansowej, sprawozdanie rady nadzorczej, współwłasność nieruchomości gruntowej, mandat, zatwierdzenie sprawozdania zarządu, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, protokół komisji mandatowej, uchylenie uchwały
Zobacz»

I ACa 66/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 grudnia 2015

Data publikacji: 18 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, prawo spółdzielcze, spółdzielnia, głosowanie, porządek obrad, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, prawo spółdzielcze, spółdzielnia, głosowanie, porządek obrad, uchwała, uzupełnienie porządku obrad, absolutorium, członek spółdzielni, zawiadomienie o uzupełnieniu, odwołanie powoda z funkcji, odwołanie członka zarządu, tajność głosowania, odwołanie prezesa zarządu, funkcja prezesa, statut spółdzielni, prezydium, wniosek o odwołanie, głosowanie tajne, ustawa prawa
Zobacz»

I ACa 31/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 lipca 2014

Data publikacji: 25 września 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie, głosowanie, spółdzielnia, uchwała, porządek obrad
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie, głosowanie, spółdzielnia, uchwała, porządek obrad, członek spółdzielni, kurator, krajowa rada spółdzielcza, statut spółdzielni, regulamin obrad walnego zgromadzenia, postanowienie statutu, projekt regulaminów, sekretarz, członka rady nadzorczej, nadzwyczajne walne zgromadzenie, odstąpienie od głosowania, przebieg obrad walnego zgromadzenia, grupa członków, wybór
Zobacz»

I ACa 482/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 lutego 2013

Data publikacji: 11 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

spółdzielnia, prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków, głosowanie, projekt uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • spółdzielnia, prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków, głosowanie, projekt uchwały, ustalenie nieważności uchwały, uchwała rady nadzorcza, odwołanie członka spółdzielni, uchwała walnego zgromadzenia, węzeł, żądanie uchylenia, głosowaniu członek, odwołanie od uchwały, pozytywny wynik głosowania, pozwana spółdzielnia, uchwały organów spółdzielni, walne zgromadzenie spółdzielni, warszawa, przebieg walnego zgromadzenia, spółdzielnia mieszkaniowa
Zobacz»

XV C 1396/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 września 2013

Data publikacji: 14 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

projekt uchwały, walne zgromadzenie, porządek obrad, spółdzielnia, głosowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • projekt uchwały, walne zgromadzenie, porządek obrad, spółdzielnia, statut, głosowanie, członek spółdzielni, porządek obrad walnego zgromadzenia, zarząd spółdzielni, głosowanie na walnym zgromadzeniu, nieistnienie uchwały, walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej, czasopismo, uchwała rady nadzorcza, skrzynka pocztowa, sprawozdanie, absolutorium, tablica ogłoszeniowa, wykreślenie zapisu, obrada walnego zgromadzenia spółdzielni
Zobacz»

I C 1539/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 29 listopada 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

uchwała, prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków spółdzielni, wynik głosowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • uchwała, głos, członek zarządu, prawo spółdzielcze, uchwała o udzieleniu absolutorium, rada nadzorcza, karta do głosowania, drugie głosowanie, rubryka, ponowne głosowanie, kopia kart, walne zgromadzenie członków spółdzielni, numer, uchylenie uchwały, wynik głosowania, regulamin obrad, dwukrotne głosowanie, pierwsze głosowanie, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, zarząd spółdzielni
Zobacz»

I ACa 93/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2015

Data publikacji: 27 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, głosowanie, spółdzielnia, prawo spółdzielcze, projekt uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, część walnego zgromadzenia, głosowanie, spółdzielnia, prawo spółdzielcze, kandydat, mandat, spółdzielca, członek spółdzielni, stwierdzenie nieważności uchwały, wybór członka rady nadzorczej, zasada zaliczania członków, uchwała walnego zgromadzenia, projekt uchwały, liczba członków, sposób głosowania, osiedle, pozwana spółdzielnia, postanowienie statutu, zaskarżona uchwała
Zobacz»

II C 979/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 24 listopada 2014

Data publikacji: 8 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

głosowanie, porządek obrad, walne zgromadzenie członków spółdzielni, projekt uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • głosowanie, porządek obrad, wniosek formalny, walne zgromadzenie członków spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, odwołanie prezesa zarządu, tajność głosowania, projekt uchwały, porządek obrad walnego zgromadzenia, głosowanie tajne, zaskarżona uchwała, protokół z obrad, nieważność uchwały, statut pozwanej spółdzielni, podniesienie rąk, głos, przyjęty regulamin, uchybienie natury formalnej, sala, organ spółdzielni
Zobacz»

II C 882/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

spółdzielnia, projekt uchwały, walne zgromadzenie członków, prawo spółdzielcze, porządek obrad
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • spółdzielnia, projekt uchwały, miejscu wyłożenia, walne zgromadzenie członków, członek spółdzielni, informacja o prawie, prawo spółdzielcze, wyłożenie projektu, uchwalanie zasad, struktura organizacyjna spółdzielni, porządek obrad, interwenient uboczny, zasada gospodarki finansowej, prawo członków, nieważność uchwały, informacja o miejscu, zeznanie interwenienta, zmiana w statutach, uchwała walnego zgromadzenia, zawiadomienie
Zobacz»

I ACa 913/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 10 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, spółdzielnia, projekt uchwały, wynik głosowania, porządek obrad
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, spółdzielnia, projekt uchwały, obrada walnego zgromadzenia, odwołanie powoda od uchwały, członek spółdzielni, wynik głosowania, uchwała rady nadzorcza, głos, przebieg głosowania, statut spółdzielni, rozpoznanie odwołania powoda, akt dochodzenia, wykluczenie powoda, czas obrady, wykluczenie ze spółdzielni, zaskarżona uchwała, porządek obrad, pierwsze głosowanie, brak projektu
Zobacz»

VI ACa 1072/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 lutego 2014

Data publikacji: 10 września 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

głosowanie, projekt uchwały, walne zgromadzenie członków spółdzielni, przedmiotowa uchwała, prawo spółdzielcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • głosowanie, część walnego zgromadzenia członków, projekt uchwały, postanowienie statutu, wyrażenie zgody na realizację, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, walne zgromadzenie członków spółdzielni, realizacja inwestycji, głos nieważny, treść zgodna, odsprzedaż lokalu, grunt spółdzielni, zaskarżona uchwała, przedmiot uchwały, przedmiotowa uchwała, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, prawo spółdzielcze, uchybienie formalne, zapatrywanie sądu okręgowego, zgłoszona poprawka
Zobacz»

I ACa 468/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, prawo spółdzielcze, uchwała, spółdzielnia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, prawo spółdzielcze, uchwała, termin do zaskarżenia uchwały, spółdzielnia, regulamin obrad walnego zgromadzenia, dzień odbycia walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie pozwanej spółdzielni, prawo do głosowania, uchylenie zaskarżonej uchwały, członek spółdzielni, dokładniejsze wskazówki, nieważność, zawity termin do zaskarżenia, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, kwestionowana uchwała, uchwała przez członków, głosowaniu członek, tygodniowy termin do zaskarżenia, powództwo o uchylenie uchwały
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jakub Głowiński
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesława Kuberska,  Anna Beniak ,  Joanna Walentkiewicz-Witkowska
Data wytworzenia informacji: